Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consells Municipals de Participació

Què son?

Els Consells Municipals són òrgans de participaciío ciutadana que tenen com a finalitat integrar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en els assumptes municipals. 

Qui en forma part?

Estan formats per representants polítics, tècnics i ciutadania tant associada com individual. 

Funcions

Les seves principals funcions són proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals objecte del seu àmbit temàtic i/o d'interès.

Marc Jurídic

La composició i funcionament es regulen amb el seu propi reglament intern que reconeix les especificitats de cada consell.

Consells Municipals de Participació

A continuació tens més informació de cadascun dels consells que hi ha a la Vila: