Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Principis de la Carta Europea

El principi de proximitat
La ciutat és de tothom. Totes les persones hem de poder viure amb dignitat a la nostra ciutat.

El principi de no discriminació i igualtat
Totes les persones som iguals a la ciutat. Tothom té els mateixos drets i deures a la ciutat. Grans i petits, homes i dones, gent d'aquí i d'allà.

El dret a uns serveis públics de protecció social transparents i eficaços
Accés als serveis públics. A la ciutat tothom ha de poder accedir als parcs, biblioteques, centres d'atenció primària, transports públics, etc.

La protecció dels col.lectius vulnerables
Tenir cura de tothom. L'ajuntament vetlla per les persones que necessiten més atenció, com ara la gent gran, els infants i les persones nouvingudes o amb discapacitats.

La protecció de la vida privada i familiar
Ajudar a les famílies. Les famílies han de rebre els ajuts necessaris perquè no els falti res.

La ciutat com a projecte educatiu
Aprendre. Tots els nens i nenes, i també els adults que vulguin, han de poder anar a escola.

La protecció del medi ambient
Un entorn saludable. Reciclem i estalviem energia per reduir la contaminació i tenir una ciutat més neta.

El dret a la participació política de tots els habitants
Tothom ha de poder decidir. Els ciutadans i les ciutadanes hem de poder escollir com volem que sigui la nostra ciutat i el nostre ajuntament.

La cooperació municipal internacional i la solidaritat
Ajudar-nos els una las altres. Els ciutadans i les ciutadanes hem de ser solidaris entre nosaltres i amb la gent d'altres països.

Els mecanismes de garantia per la salvaguarda dels drets
Garantir que es compleixen tots aquests drets. Si aquests drets a la ciutat no es respecten, els ciutadans i les ciutadanes ho poden reclamar al nostre ajuntament.