Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El Panoràmic de les entitats

 

El Panoràmic és l'enquesta de les organitzacions. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

Vilafranca del Penedès participa en la tercera edició del Panoràmic, aquest any 2016. La recerca està impulsada des del Consell d'Associacions de Barcelona i aquest any s'amplia a tot el territori català. Les entitats de Vilafranca esteu convidades a respondre l'enquesta on line, el link de la qual es farà arribar per correu electrònic des de la Fundació Ferrer i Guàrdia

Respondre l’enquesta és l'única manera possible de recollir la informació de la realitat de la vostra associació. Està dissenyat per facilitar-vos la feina, i ajudar-vos a obtenir informació útil de la vostra organització.

Heu de tenir en compte que fent-ho, ajudareu a:
* Donar visibilitat sectorial de les entitats sense ànim de lucre del vostre territori i/o àmbit
* A desenvolupar polítiques de suport i enfortiment associatiu
* Millorar la transparència de les entitats i organitzacions sense ànim de lucre
* Disposar d’una informació actualitzada de la realitat de les entitats i organitzacions