Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Subvencions per activitats en el camp del medi ambient

Subvencions per activitats en el camp del medi ambient

22 de febrer de 2018

Ho poden sol·licitar les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes de vilafranca que portin a terme activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient així com les persones físiques individuals que portin a terme activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient durant el període que va des de l'1 de gener fins el 31 de desembre, sempre que l'activitat es realitzi sense finalitat lucrativa. 

Qui el pot demanar?
Les persones físiques individuals i les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes de Vilafranca, que portin a terme activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient.
 
Procediments
Cal presentar el document de sol·licitud de subvenció per fer activitats en el camp del medi ambient, juntament amb el document d'autorització bancària per a transferències.
 
Temps mitjà de resolució
Un mes a partir de la finalitzacíó del termini de presentació de sol·licituds.
 

Període de tramitació

Del 12 de febrer al 16 de març de 2018

Termini de la sol·licitud

16 de març de 2018