Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Concurs de relats sobre el voluntariat

T’agradaria escriure i coneixes el món del voluntariat?  

Aquest concurs es basa en fer un relat sobre el tema del voluntariat, ja sigui de caire personal, o de coneixença. El relat també pot ser fictici, no necessariament sobre una experiència real, pot ser imaginari, però sempre amb el tema de voluntariat com a base.

Es valorarà l’originalitat del text, la intenció literària, la creativitat i el redactat.

Convocatòria 2019^

L’escrit ha de versar sobre el voluntariat. Preferiblement experiències personals que ressaltin valors lligats al voluntariat. Tanmateix, no és necessari haver estat voluntari/a per a participar. Els relats han de ser texts originals, és a dir, no poden haver estat publicats o presentats anteriorment.

Els relats poden ser en català o castellà. L’extensió del text del relat no pot excedir en cap cas els 7.000 caràcters inclosos espais, en un document format - .doc, .docx o pdf, -  escrit en  lletra  Arial  12 i a doble espai.

Necessàriament s’ha de signar el relat amb un pseudònim i en un altre document s’hi escriurà el nom complet, la data de naixement, el DNI, l’adreça i telèfon de l’autor/a. El document s’anomenarà amb el pseudònim escollit.

Els relats s’han d’enviar al correu electrònic voluntariat@vilafranca.org i en el correu electrònic s’hi hauran d’adjuntar: el document amb el relat, el document amb la informació de l’autor/a i el document d’acceptació de la protecció de dades i drets d’imatge signat.

Cada autor/a només podrà presentar un relat.

Els relats es poden presentar fins al dia 31 de juliol de 2019, a les 14h.

Consulta les bases completes (pdf)
Document dacceptació de protecció de dades (pdf)

Edició 2018 - Relats premiats^

  • Categoria infantil( de 14 a 17 anys) Gina Velasco Bertran amb el relat NAKO
  • Categoria juvenil ( de 18 a 25 anys) Clara Bosch Mas amb el relat MERDUSCA
  • Categoria Sènior (+25 anys) Sebastian Pelegrí Moya amb el relat WILSON