Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Concurs de relats sobre el voluntariat

Aquest concurs es basa en fer un relat sobre el tema del voluntariat, ja sigui de caire personal, o de coneixença. El relat també pot ser fictici, no necessariament sobre una experiència real, pot ser imaginari, però sempre amb el tema de voluntariat com a base.

Es valorarà l’originalitat del text, la intenció literària, la creativitat i el redactat.

Edició 2019 ^

Relats premiats​

Altres relats presentats

Edició 2018^

Relats premiats

  • Categoria infantil( de 14 a 17 anys) Gina Velasco Bertran amb el relat NAKO
  • Categoria juvenil ( de 18 a 25 anys) Clara Bosch Mas amb el relat MERDUSCA
  • Categoria Sènior (+25 anys) Sebastian Pelegrí Moya amb el relat WILSON