Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Participació

Els objectius estratègics d'actuació municipal en l'àmbit de la participació ciutadana a Vilafranca del Penedès es concreten en diferents accions encaminades a afavorir la situació social i econòmica de Vilafranca, potenciant la participació per millorar la qualitat de vida i per garantir la cohesió social a la nostra vila.

Cal anar potenciant la participació ciutadana en el procés de presa de decisions, facilitant la intervenció activa dels ciutadans i ciutadanes en el diagnòstic, el disseny, l'execució i l'avaluació de les polítiques que els afecten.

Els plans que s'establiran ajudaran a identificar la diversitat d'espais de participació que existeixen al municipi i permetran generar-ne de nous en relació amb diversos projectes que es proposaran per a la participació ciutadana.

Alguns d'aquests mecanismes estaran pensats per a la participació de la ciutadania organitzada, de les entitats, i d'altres per a col.lectius socials específics, o bé per facilitar la intervenció de persones associades, que no acostumen a estar ben representades en els espais habituals de participació.

L'Ajuntament de Vilafranca convida a la ciutadania a expressar opinions i fer propostes per arribar a consensos en temes que ens afecten a tots.

Accessibilitat