Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consells Municipals de Participació

Els Consells Municipals són òrgans de participaciío ciutadana que tenen com a finalitat integrar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en els assumptes municipals. 

Estan formats per representants polítics, tècnics i ciutadania tant associada com individual. Les seves principals funcions són proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals objecte del seu àmbit temàtic i/o d'interès.

La composició i funcionament es regulen amb el seu propi reglament intern que reconeix les especificitats de cada consell.

Accessibilitat