Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Processos de Participació

La participació ciutadana és un mitjà per aprofundir la democràcia representativa, creant nous canals que afavoreixin la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics i d'aquesta manera influir directament o indirecta en les polítiques públiques. 

L'objectiu de la participació ciutadana és la coresponsabilització de tots els agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d'allò públic. Això implica iniciar una nova manera de treballar conjuntament, per la qual cosa cal aprendre a:  explicar les nostres idees, escoltar els altres, debatre, negociar i sumar esforços per avançar plegats a fi de millorar el nostre entorn. 

És un exercici de democràcia basat en el consens de tots els agents. 

Tothom pot participar-hi. La participació de la ciutadania anònima i individual és primordial perquè també s'és expert: l'expert vivencial. Com a ciutadà hi pots aportar un coneixement molt valuós, fruit de l'experiència diària amb el teu entorn.

Accessibilitat