Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Muntanya de Sant Pau

L'ermita de Sant Pau i el seu entorn és un projecte de futur que vol impulsar l'Ajuntament de Vilafranca a través de diferents actuacions. El diumenge 25 de gener de 2009 va tenir lloc el tradicional Aplec de Sant Pau on s'hi van organitzaran diversos actes. Dins aquesta programació es va instal.lar l'exposició El nostre territori, el nostre patrimoni, on s'explicaven diferents propostes d'actuacions a l'entorn natural del municipi. Un dels plafons de l'exposició descrivia la primera proposta d'actuacions de l'ermita de Sant Pau i entorn.

El Consell de medi ambient ja va fer les seves propostes i suggeriments.

En aquesta jornada totes les persones que van assistir a l'Aplec van poder fer els seus suggeriments en un plafó descriptiu del projecte i amb l'ajut d'un equip de dinamitzadors.

 

Accessibilitat