Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pla de Mobilitat Urbana

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va impulsar un procés de participació per tal d'elaborar, amb els ciutadans i les ciutadanes de la vila, un model de mobilitat per a construir una ciutat de qualitat, habitable i integradora. En aquest sentit, la participació ciutadana ha estat un element clau per sumar esforços i avançar plegats per definir quina és la ciutat que volem.

Quan parlem de mobilitat ens referim als desplaçaments a peu, amb vehicles privats, amb transport públic col·lectiu, amb bicicleta, a l'aparcament i a la millora de la qualitat ambiental urbana.