Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pla local habitatge

Per què un procés de participació? ^

En un món en el que els problemes són cada cop més complexos i les necessitats es diversifiquen, la participació ciutadana esdevé un element imprescindible per al bon disseny i desenvolupament de les polítiques públiques. Progressivament, doncs, s'estenen i consoliden mecanismes per fer efectiva aquesta participació. I en la mateixa direcció, la nova legislació recull la participació ciutadana com a element indispensable per al desenvolupament de projectes estratègics i cabdals per a les ciutats, com són els projectes de transformació urbanística (POUM, Projectes d'Intervenció Integral o, el cas que ens ocupa, Plans Locals d'Habitatge)

La nova Llei pel dret a l'habitatge (LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge) preveu l'obligatorietat d'incorporar mecanismes de participació ciutadana en la tramitació dels Plans Locals d'Habitatge.

La incorporació de la participació ciutadana en el disseny i desenvolupament de projectes de transformació urbanística i social és, doncs, cabdal. I per tal de fer-la possible, la Diputació de Barcelona ha engegat diverses iniciatives de treball transversal en matèria d'urbanisme i participació.

Objectius del procés^

L'objectiu principal del procés participatiu és obrir espais d'informació i debat adients per a què els diferents agents socials (polítics, tècnics, econòmics, associatius i veïnals) aportin valoracions i coneixements que enriqueixin el diagnòstic i els criteris i accions per incorporar al Pla Local d'Habitatge.

Comissió de seguiment^

La Comissió de seguiment està formada pels següents membres:

 • 3 representants de cada consell i comissió més implicats en el procés (Comissió pel benestar Gent gran, Consell per la convivència, Consell per la Igualtat, Comissió Benestar discapacitats, Consell Serveis Socials i Consell Medi ambient)
 • 6 joves, entre 16 i 30 anys, membres de la taula jove, entitats juvenils i joves títol individual.
 • 3 membres d'AV
 • 4 ciutadans individual de sortejos de pisos:
  • 2 lloguer (1 que hagi accedit a un habitatge i 1 que estigui en llista d'espera)
  • 2 compra (1 que sigui propietari i 1 que estigui en llistes d'espera)
 • 1 Tècnic de l'Ajuntament (Oficina Municipal d'habitatge)

Diagnosi de l'habitatge a Vilafranca^

Per tal de recollir les aportacions de la ciutadania a la diagnosi es van contrastar els elements en dos tallers de participació.

 • Taller participació amb Tècnics municipals de les diferents àrees (Urbanisme, Habitatge, Plànol i estadística, Joventut, Igualtat, Serveis Socials, Gent Gran, ...).
  Informe del taller.
   
 • Taller de diagnosi amb els Membres de la comissió de seguiment del PLH (els representants de les entitats i la ciutadania individual).
  Informe del taller

Si voleu més informació podeu consultar el resum de l'avanç de la Diagnosi.

Propostes al Pla Local d'Habitatge^

Per tal d'incorporar propostes tan dels tècnics com de la ciutadania es van programar dos tallers de participació:

 • Taller amb tècnics municipals.
  Podeu accedir a l'informe que recull totes les propostes sorgides en el taller.
   
 • Taller amb la ciutadania.
  Podeu consultar l'informe que recull les propostes que van fer els participants al taller, tan els membres de la Comissió de seguiment com les persones que hi van participar a titol individual.
Accessibilitat