Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pressupostos participatius

Els processos de participació en el pressupost municipal permeten apropar la ciutadania a l'administració i sobretot al funcionament d'un pressupost municipal. Ofereixen la possibilitat de fer alguna cosa per la vila, possibiliten conèixer les necessitats dels altres ciutadans i ciutadanes de la vila i, a més, són processos que fan que augmenti l'interès pels assumptes de la comunitat.

Model de Pressupostos Participatius a Vilafranca^

Durant el 2008 i el 2009, després de l'experiència pilot de pressupostos participatius a VIlafranca, es va elaborar de manera participativa la construcció d'un model de Pressupostos participatius adaptat a les característiques del municipi de Vilafranca del Penedès.

Podeu consultar el document que descriu les característiques bàsiques d'aquest procés en aquest enllaç.

Pressupostos Participatius 2009^

L'Ajuntament de Vilafranca va desenvolupar durant el 2008 una experiència pilot de pressupost participatiu, mitjançant la qual un grup de 40 persones de Vilafranca es van reunir diverses vegades per debatre i donar la seva opinió respecte les prioritats d'inversions per al 2009. Es va constituir un Grup de Participació Ciutadana (GPC) format per 40 veïns i veïnes de Vilafranca escollits a l'atzar del padró municipal en funció de diferents paràmetres com edat, sexe, barri de residència i procedència.


Fases del procés:

  • Presentació del procés al GPC
  • Taller de prospectiva
  • Formació sobre el pressupost municipal
  • Valoració de les propostes i decisió final


Donat que era el primer any que es duia a terme l'experiència el procés tenia dos objectius:

  1. Realitzar una prova pilot de pressupost participatiu pel 2009.
  2. Definir i concertar un model de pressupost participatiu per Vilafranca del Penedès

Elecció final de propostes d'inversió

Mirant d'assolir un doble objectiu: dur a terme una actuació solidària amb la majoria de la població de Vilafranca, però assolir també una actuació emblemàtica i que integri algunes de les necessitats detectades al taller de prospectiva; finalment el GPC va acordar: 

  • Assignar 150.000€ per a tasques de manteniment i millora dels carrers de Vilafranca del Penedès durant el 2009.
  • Assignar 150.000€ (completant els 540.000€ necessaris) per a la reurbanització integral dels carrers Pere III el Gran i Abad Copons.

 

Pressupostos Participatius 2010^

Després de la valoració de l'experiència pilot de pressupost participatiu de l'any 2009, l'Ajuntament de Vilafranca va decidir tornar-la a portar a terme durant el 2010. Aquest cop es va decidir ampliar el nombre de participants, essent aquets any 50 persones també escollides a l'azar del padró municipal en funció dels mateixos paràmetres que l'any anterior (edat, sexe, barri de residència i procedència)
EL GPC disposava també d'un import més elevat que l'any anterior, en aquest cas eran 500.000€ del pressupost 2010 per decidir en qualsevol proposta d'inversions per Vilafranca.

El Grup de Participació Ciutadana va estar treballant des del mes de març fins el mes de juny de 2010, amb l'objectiu de proposar i prioritzar un llistat d'inversions que, amb l'ajut dels tècnics municipals, van valorar tant tècnicament com econòmicament, fins arribar a presentar un listat de diverses propostes a executar.

La decisió final ha estat la reurbanització del tram final del carrer Muralla dels Vallets (entre carrer Sant Pau i plaça Vall del Castell) i la totalitat de la plaça Vall del Castell, ampliant l'espai públic per a vianants al davant de la Casa de la Festa Major incloent a més en el projecte la restauració de la font situada a la plaça.

Tenint en compte que el cost d'aquesta proposta no arribava als 500.000€, el Grup de Participació va decidir invertir-los en dos carrers del centre, el carrer Pou de la Pina, continuant amb la línia d'urbanització del carrer de la Parellada, i el carrer dels Consellers seguint la urbanització de la rambla de Sant Francesc.

Accessibilitat