Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Tots som regidors 2009/2010

Hi ha participat un grup de 26 alumnes de 4rt d'ESO B de l'IES Eugeni d'Ors i els professors del Departament de Ciències Socials del centre, Jordi Vidal i Salvador Campamà, que han treballat en un procés d'aprovació d'una ordenança municipal, seguint els passos del debat previ fins arribar a l'aprovació final en el Ple Municipal estudiantil celebrat el passat 31 de maig. Al llarg del curs l'alumnat de l'IES Eugeni d'Ors dividit el grups municipals ha debatut una proposta d'ordenança de civisme i convivència, han fet les seves esmenes com a grup i les han debatut i arribat a consens amb els altres “grups polítics”. També han pogut conèixer el funcionament, tant tècnic com polític, de l'Ajuntament de Vilafranca, visualitzant a través d'imatges recollides en un DVD els diferents espais municipals i les tasques que s'hi desenvolupen, així com els diferents moments de presa de decisions a nivell polític: la junta de govern local, les comissions informatives i els plens. Han fet visites a la Casa de la Vila i han assistit a un Ple municipal real.

L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va presidir el Ple que es va fer al final del projecte, en el qual també hi van participar regidors representants dels diferents grups municipals. Els alumnes van defensar en el seu paper de joves regidors les diferents propostes consensuades per a l'ordenança de convivència i civisme aprovada. El text va ser elogiat pels regidors vilafranquins, que no descarten que alguns dels elements acabin incorporant-se a l'ordenança que sobre aquesta matèria properament el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca ha de debatre. 

Aquesta iniciativa es vol fer extensiva per tal que sigui possible aquest aprenentatge democràtic entre els alumnes de la resta de centres de secundària de Vilafranca durant el curs 2010-2011. Diversos d'aquests centres educatius han expressat ja el seu interès en el projecte.

Accessibilitat